Articles Tagged with

innowator elektrotechniki

Home / innowator elektrotechniki

Czym jest Innowator Elektrotechniki?

Spółka Innowator Elektrotechniki powstała w celu świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców z branży elektrotechnicznej. Firma działa w zakresie podejmowania przez niezależnych przedsiębiorców oraz jednostki badawczo-rozwojowe i instytucje otoczenia biznesu wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, badawczo-rozwojowych, wymianie informacji, transferowi wiedzy i technologii, przy wykorzystaniu wspólnej infrastruktury.